Codul de Conduită

Frisbo Efulfillment ("Frisbo") se angajează să mențină cele mai înalte standarde etice în toate activitățile sale.

relațiile de afaceri. 

Ne desfășurăm întotdeauna activitatea în cadrul legii și al standardelor profesionale aplicabile. Dar simpla respectare a legii aplicabile și a standardelor profesionale nu este întotdeauna suficientă. Prin urmare, am elaborat Codul de conduită Frisbo pentru a stabili standardele pentru toți angajații Frisbo.

 

 

Codul de conduită Frisbo reflectă integritatea și onestitatea personală, care, în opinia noastră, sunt valori importante care pun bazele unei companii de succes.

 

 

 

Dorim să construim și să menținem relații reciproc avantajoase cu clienții, investitorii și toți angajații noștri. Creșterea și dezvoltarea Frisbo vor avea loc prin aderarea constantă la standardele și valorile noastre etice înalte.

 

 

 

Fiecare dintre noi, la Frisbo, are obligația de a respecta și de a îndeplini cerințele stabilite în Codul de conduită Frisbo. În consecință, încurajăm toți angajații Frisbo să acționeze în mod responsabil, să dea dovadă de bun simț și să caute îndrumare în ceea ce privește comportamentul adecvat în afaceri.

 

Îi încurajăm pe toți angajații Frisbo să acționeze cu profesionalism și să își desfășoare întotdeauna activitatea cu integritate. Reputația de care se bucură Frisbo este o reflectare directă a performanțelor și acțiunilor angajaților noștri în relația cu clienții, investitorii și publicul.

 

 

Un element fundamental al Frisbo este angajamentul nostru față de o cultură corporativă deschisă. Angajații sunt întotdeauna încurajați să vorbească deschis despre problemele și preocupările lor. Angajații sunt încurajați să raporteze orice circumstanțe care ar putea indica o încălcare a legii sau a Codului de conduită Frisbo. Forța organizației noastre constă în cunoștințele noastre colective și în împărtășirea acestor cunoștințe și experiențe.

 

 

2. REGULI GENERALE DE COMPORTAMENT

 

2.1 Acționarea în conformitate cu legea

 

În calitate de grup cu operațiuni naționale și internaționale, Frisbo se supune unei varietăți de legi naționale și internaționale. Este de la sine înțeles că Frisbo trebuie să respecte legile și reglementările în vigoare în fiecare țară. Același lucru este valabil și pentru angajați, care trebuie să țină cont de instrucțiunile interne ale Frisbo, precum și de legi. Orice comportament care contravine legii sau directivelor este interzis.

 

Toți angajații trebuie să fie conștienți de faptul că pot fi inițiate proceduri legale împotriva lor personal și/sau a Frisbo în cazul în care se încalcă vreo lege. Acest lucru poate duce la impunerea de amenzi, sancțiuni de drept penal sau cereri de despăgubire de drept civil.

 

2.2 Angajamentul voluntar al Frisbo 

 

Frisbo se angajează să respecte drepturile omului, standardele sociale și de muncă - nu se va tolera munca copiilor sau munca forțată în cadrul Frisbo sau al partenerilor noștri de afaceri.

 

Acest cod de conduită ține cont, de asemenea, de cele zece principii ale Pactului global al ONU, de Declarația universală a drepturilor omului, de cele opt standarde fundamentale de muncă ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM), de Declarația de principii a OIM privind întreprinderile multinaționale și politica socială (Declarația privind întreprinderile multinaționale), de principiile OCDE pentru întreprinderile multinaționale și de Carta globală Responsible Care®4.

 

2.3 Respect reciproc, onestitate și integritate

 

Respectăm drepturile fundamentale și drepturile omului și susținem respectarea acestora. Acestea includ în special protecția demnității persoanei și a sferei private a fiecărui individ. Niciun angajat, partener de afaceri sau client nu poate fi discriminat din cauza sexului sau a rasei, a originii, a religiei, a vârstei, a oricărui handicap, a apartenenței sindicale sau politice, a orientării sexuale sau a stării civile.

 

Este interzisă orice formă de hărțuire sexuală, atac fizic, constrângere, hărțuire sau atac verbal - și același lucru este valabil și pentru orice comportament intimidant, ostil sau insultător. Frisbo se angajează, de asemenea, să mențină neutralitatea politică.

 

2.4 Evitarea conflictelor de interese

 

Fiecare angajat trebuie să facă distincția între interesele sale private și cele ale Frisbo. Orice posibile conflicte de interese care pot duce la decizii sau tranzacții comerciale care nu reflectă interesele Frisbo trebuie raportate imediat șefului ierarhic corespunzător. 

Acest lucru se aplică, de asemenea, oricăror activități în schimbul unei plăți, pe care angajații doresc să le presteze în plus față de activitatea lor profesională pentru Frisbo.

 

 

3 COMPORTAMENTUL ÎN FAȚA CONCURENȚEI

 

3.1 Anticorupție și concurență loială

 

Frisbo susține principiile concurenței loiale. Respectarea standardelor legale de protecție a concurenței este de o importanță crucială pentru orice relație durabilă cu partenerii noștri de afaceri.

 

Frisbo refuză să ofere, să dea sau să primească mită sau plăți necuvenite, sau să participe la orice fel de activitate coruptă sau anticoncurențială, de coluziune, fie direct, fie indirect, prin intermediul unei terțe părți, pentru a obține noi afaceri, pentru a păstra afacerile existente sau pentru a-și asigura un avantaj necuvenit și, în plus, Frisbo nu va folosi sau permite altora să facă astfel de lucruri în numele nostru. Frisbo se va strădui întotdeauna să evite orice aparență de neregulă și va raporta orice încercare de a ne mitui sau de a solicita mită din partea noastră, precum și orice suspiciune pe care o avem cu privire la mită și corupție. Recunoaștem că orice acuzație de mită sau corupție poate afecta grav reputația Frisbo. 

 

Angajații pot oferi și primi cadouri, ospitalitate și divertisment normale în mod deschis, necondiționat și fără intenția de a obține sau de a păstra vreun avantaj comercial și cu condiția ca valoarea acestora să nu fie excesivă. Dar acceptarea de bani sau de beneficii comparabile este inadmisibilă în orice moment. Un avantaj comercial este obținerea neautorizată sau necorespunzătoare a unui avantaj comercial și contractual. În cazul în care au îndoieli, angajații trebuie să se consulte întotdeauna cu managerul lor sau cu persoana cu autoritate pentru a asigura respectarea acestui principiu.

Frisbo recunoaște importanța juridică a respectării tuturor legilor, reglementărilor și/sau politicilor anti-mită, anticorupție și anti-coluziune anticoncurențială din țările în care își desfășoară activitatea.

 

3.2 Legislația în materie de concurență

 

Frisbo urmărește o politică de afaceri orientată spre o concurență corectă și eficientă. Legile privind concurența care se aplică la nivel local, regulile de concurență loială și stipulațiile comparabile trebuie respectate și urmate cu strictețe. Toate practicile comerciale restrictive, inclusiv licitațiile coluzive și fixarea prețurilor, sunt strict interzise.

Frisbo se angajează să respecte prevederile Legii concurenței și să concureze în mod corect pe piață. Frisbo nu va încheia niciun acord coluzionist cu concurenții sau furnizorii care să aducă prejudicii clienților, furnizorilor sau concurenților sau să interfereze cu libera concurență pe piață.

Frisbo trebuie să se asigure că angajații nu sunt implicați în niciunul dintre următoarele aspecte enumerate mai jos:

- înțelegeri cu concurenții care includ fixarea prețurilor, înțelegeri privind cota de piață sau licitații coluzive; și

- înțelegeri cu furnizorii care includ acorduri neloiale (cum ar fi interzicerea unui furnizor de a trata cu un concurent) și menținerea unui preț minim de revânzare (prin care un furnizor este de acord să nu vândă un produs sau un serviciu la un preț mai mic decât un anumit preț).

 

 

 

 

3.3 Spălarea de bani 

 

Frisbo nu tolerează nicio spălare de bani. Toți angajații sunt strict obligați să respecte legile de combatere a spălării banilor și trebuie să notifice imediat managerul lor cu privire la orice tip de plată sau tranzacție suspectă, în cazul în care bănuiesc că ar fi vorba de spălare de bani.

 

 

 

3.4 Antiterorism

 

Frisbo respinge cu strictețe orice susținere directă sau indirectă a asociațiilor teroriste și evită orice contacte de afaceri cu acest tip de organizații criminale. Sunt utilizate măsuri interne pentru a preveni stabilirea sau menținerea oricăror contacte de afaceri directe sau indirecte cu organizații sau instituții teroriste și persoane individuale asociate cu acestea.

 

4 COMPORTAMENTUL ÎN CAZUL MANIPULĂRII INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE ȘI A PROPRIETĂȚII COMPANIEI

 

4.1 Secrete de afaceri

 

Trebuie păstrat secretul cu privire la orice informații comerciale confidențiale.Acest lucru se aplică în special oricăror informații confidențiale referitoare la clienții și partenerii noștri de afaceri, cu excepția cazului în care divulgarea acestor informații a fost autorizată în mod explicit.

În cazul relațiilor de afaceri, care necesită schimbul de secrete de afaceri sau de informații confidențiale, trebuie să se prezinte și să se solicite în prealabil un acord scris de confidențialitate, dacă este cazul, sau să se încheie un acord asociat. Obligația de a păstra secretul continuă și după încetarea oricărei relații de muncă sau relații de afaceri.

 

4.2 Proprietatea societății

 

Angajații sunt obligați să manipuleze cu grijă proprietatea și bunurile Frisbo și instrumentele de lucru puse la dispoziția lor. De asemenea, ei trebuie să prevină orice daune sau pierderi pentru companie, dacă acest lucru este rezonabil pentru angajați, luând în considerare protecția sănătății și siguranței acestora în situația specifică. De asemenea, angajații sunt obligați să își anunțe imediat managerul cu privire la orice daune sau pierderi sau pericole care au avut loc sau care ar putea fi așteptate în zona lor de lucru.

 

 

 

 

 

4.3 Rapoarte și înregistrări

 

Frisbo nu va ascunde niciodată sau nu va reuși să înregistreze cu exactitate adevărata natură a activităților Frisbo, nu va falsifica sau nu va manipula registrele și evidențele Frisbo.

 

Frisbo se așteaptă ca toate înregistrările să reflecte pe deplin poziția curentă cu detalii adecvate, în timp util și în mod veridic, să fie complete și să respecte legile în vigoare. Veniturile, cheltuielile, activele sau pasivele nedeclarate sau neînregistrate nu sunt admise. Se așteaptă ca angajații responsabili de funcțiile de contabilitate și de păstrare a înregistrărilor să fie sârguincioși în aplicarea unor practici contabile adecvate.

 

4.4 Cunoștințe privilegiate

 

Din cauza activităților noastre de afaceri extinse și a contactului cu clienții, care este uneori foarte strâns din cauza relației de încredere, este imposibil să excludem posibilitatea ca angajații să aibă acces la informații despre terți sau despre potențiale tranzacții comerciale importante legate de Frisbo, care ar putea afecta valoarea titlurilor de valoare ale Frisbo și care nu sunt disponibile pentru publicul larg.

Angajații nu pot transmite acest tip de informații unor terți și nu pot profita de astfel de informații pentru a cumpăra sau vinde valori mobiliare.

 

4.5 Protecția și securitatea datelor

 

Schimbul de informații electronice este absolut esențial pentru a furniza servicii clienților și, de asemenea, pentru comunicarea între angajați și cu terții.

Frisbo este conștientă de faptul că există un risc asociat ca schimbul de informații să fie utilizat în mod abuziv sau în alte scopuri. Respectarea strictă a drepturilor personale ale unei persoane și securitatea datelor sunt, prin urmare, principii importante atunci când se colectează, se procesează și se utilizează orice date care au fost colectate.

 

 

 

 

 

 

5 COMPORTAMENT ÎN LEGĂTURĂ CU MEDIUL, SIGURANȚA ȘI TAXELE ȘI IMPOZITELE

 

5.1 Mediu și siguranță

 

Acordăm cea mai mare importanță sănătății și siguranței angajaților noștri, protejării mediului și siguranței locațiilor de afaceri și a regiunilor în care ne desfășurăm activitatea. Frisbo se asigură că toate prevederile referitoare la sănătatea și siguranța la locul de muncă și la protecția mediului sunt respectate și puse în practică prin intermediul sistemelor sale de management al calității, stabilite de mult timp, care sunt actualizate în mod constant.

 

5.2 Impozite și alte taxe

Respectăm reglementările în vigoare privind raportarea financiară în toate jurisdicțiile în care ne desfășurăm activitatea. Acordăm atenție documentării și raportării proceselor într-un mod veridic, corect și obiectiv. Toată legislația fiscală și reglementările vamale sunt respectate pe deplin, iar obligațiile relevante sunt îndeplinite în cursul activităților noastre corporative.

 

 

6 DENUNȚAREA NEREGULILOR

Frisbo încurajează toți angajații săi să își exprime preocupările într-o manieră deschisă și directă. De asemenea, angajații trebuie să semnaleze orice circumstanțe care ar putea indica o încălcare a legilor și directivelor interne. Frisbo va urmări orice informație cu atenția necesară și minuțioasă și, dacă este necesar, va adopta măsuri adecvate. Aceste informații vor fi tratate în mod confidențial. Nu se va aplica nicio sancțiune persoanelor care furnizează informații. Acest lucru se aplică și în cazul în care conținutul oricărei informații se dovedește a fi inexact, cu condiția ca aceasta să fi fost considerată a fi

corecte și comunicate cu bună-credință. În cazul în care nu sunteți sigur dacă un anumit act constituie mită, corupție sau conflict de interese, angajații trebuie să își exprime îngrijorarea în fața șefului lor ierarhic sau, în cazul în care acest lucru nu este adecvat din orice motiv, în fața oricărui director al Frisbo

 

 

 

 

7 CONSECINȚELE ÎNCĂLCĂRILOR CODULUI DE CONDUITĂ

 

 

Orice încălcare a normelor din prezentul cod de conduită poate conduce la măsuri disciplinare, sancțiuni în temeiul dreptului muncii, inclusiv încetarea raportului de muncă, sau alte proceduri legale.

 

 

 

CEO

Bogdan Colceriu