Üzleti magatartási normák

Üzleti magatartási normák
A Frisbo Efulfillment („Frisbo”) elkötelezett amellett, hogy minden üzleti tevékenységében a legmagasabb etikai normákat tartsa be.
Tevékenységünket mindig a hatályos jogszabályok és szakmai normák keretein belül bonyolítjuk le. De nem mindig elegendő a hatályos jogszabályok és szakmai előírások betartása. Ennek eredményeként kidolgoztuk a Frisbo Magatartási Kódexet, amely a Frisbo összes alkalmazottja számára meghatározza a normákat.
 
A Frisbo Magatartási Kódex a személyes feddhetetlenséget és őszinteséget tükrözi, amelyekről úgy gondoljuk, hogy olyan fontos értékek, amelyek megalapozzák a sikeres vállalatot.
 
Kölcsönösen előnyös kapcsolatokat kívánunk kiépíteni és fenntartani ügyfeleinkkel, befektetőinkkel és minden munkatársunkkal. A Frisbo növekedése és fejlődése magas szintű etikai normáink és értékeink állandó betartásával fog megvalósulni.
 
Mindannyiunknak, a Frisbónál kötelesek betartani és teljesíteni a Frisbo magatartási kódexében meghatározott követelményeket. Ennek eredményeként a Frisbo minden alkalmazottját felelősségteljes magatartásra, jó ítélőképességre és útmutatásra ösztönözzük a megfelelő üzleti magatartáshoz.
 
Arra biztatjuk a Frisbo minden alkalmazottját, hogy professzionálisan járjanak el, és mindig tisztességesen járjanak el. A Frisbo hírneve közvetlenül tükrözi alkalmazottaink teljesítményét és tevékenységét az ügyfelekkel, a befektetőkkel és a nyilvánossággal.
 
A Frisbo egyik alapvető eleme a nyitott vállalati kultúra iránti elkötelezettségünk. Az alkalmazottakat mindig arra ösztönzik, hogy nyíltan beszéljenek problémáikról és aggályaikról. Az alkalmazottakat arra biztatjuk, hogy jelentsenek minden olyan körülményt, amely a törvény vagy a Frisbo magatartási kódex megsértésére utalhat. Szervezetünk ereje a kollektív tudásunkban és ennek megosztásában rejlik.
 
2. ÁLTALÁNOS VISELKEDÉSI SZABÁLYOK
 
2.1 Jogszabály szerint eljárva
 
A Frisbo nemzeti és nemzetközi tevékenységekkel rendelkező csoportként számos nemzeti és nemzetközi törvény hatálya alá tartozik. Magától értetődik, hogy a Frisbónak meg kell felelnie az egyes országokban érvényes törvényeknek és előírásoknak. Ugyanez vonatkozik az alkalmazottakra is, akiknek figyelembe kell venniük a belső Frisbo utasításokat és a törvényeket. Tilos minden olyan magatartás, amely a törvénybe vagy az irányelvekbe ütközik.
 
Minden alkalmazottnak tisztában kell lennie azzal, hogy törvénysértés esetén személyesen és/vagy Frisbo ellen jogi eljárás indulhat. Ez pénzbírság kiszabásához, büntetőjogi szankcióhoz vagy polgári jogi kártérítési igényhez vezethet.
 
2.2 A Frisbo önkéntes kötelezettségvállalása
 
A Frisbo vállalja, hogy betartja az emberi jogokat, a munkavégzést és a szociális normákat – Frisbóban vagy üzleti partnereinknél nem tolerálható a gyermek- vagy kényszermunka.
 
Ez a magatartási kódex figyelembe veszi az ENSZ Globális Megállapodás tíz alapelvét, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) nyolc alapvető munkaszabványát, az ILO multinacionális vállalkozásokra és szociálpolitikára vonatkozó elvekről szóló nyilatkozatát. MNE nyilatkozat), az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó alapelvei és a Responsible Care® Globális Charta4.
 
2.3 Kölcsönös tisztelet, őszinteség és feddhetetlenség
 
Tiszteletben tartjuk az alapvető és emberi jogokat, és támogatjuk azok betartását. Ide tartozik különösen az egyén méltóságának és az egyes személyek magánszférájának védelme. Egyetlen alkalmazottat, üzleti partnert vagy ügyfelet sem érhet diszkrimináció neme vagy faji hovatartozása, származása, vallása, kora, fogyatékossága, szakszervezeti vagy politikai hovatartozása, szexuális irányultsága vagy családi állapota miatt.
 
A szexuális zaklatás, fizikai támadás, kényszerítés, zaklatás vagy verbális támadás minden formája tilos – és ugyanez vonatkozik minden megfélemlítő, ellenséges vagy sértő magatartásra is. A Frisbo a politikai semlegesség megőrzése mellett is elkötelezett.
 
2.4 Az összeférhetetlenség elkerülése
 
Minden alkalmazottnak különbséget kell tennie magánérdekei és Frisbo érdekei között. Minden lehetséges összeférhetetlenséget, amely olyan döntésekhez vagy üzleti tranzakciókhoz vezethet, amelyek nem tükrözik a Frisbo érdekeit, haladéktalanul jelenteni kell a megfelelő közvetlen vezetőnek.
Ez vonatkozik minden olyan fizetés ellenében végzett tevékenységre is, amelyet az alkalmazottak a Frisbónál végzett szakmai munkájuk mellett kívánnak végezni.
 
3 MAGATARTÁS A VERSENY SZEMÉBEN
 
3.1 Korrupcióellenesség és tisztességes verseny
 
A Frisbo fenntartja a tisztességes verseny alapelveit. A verseny védelmét szolgáló jogi normák betartása döntő fontosságú az üzleti partnereinkkel fenntartott bármely fenntartható kapcsolat szempontjából.
 
A Frisbo megtagadja a kenőpénz vagy jogtalan kifizetés felajánlását, adását vagy fogadását, vagy bármilyen korrupt vagy versenyellenes, összejátszást célzó tevékenységben való részvételt, akár közvetlenül, akár közvetve bármely harmadik félen keresztül új üzlet megszerzése, meglévő üzlet megtartása vagy biztosítása érdekében. semmilyen jogosulatlan előnyt, és a Frisbo nem használja fel és nem engedi meg másoknak, hogy ilyen dolgokat tegyenek a nevünkben. A Frisbo mindig arra törekszik, hogy elkerülje a jogsértés látszatát, és jelenteni fog minden megvesztegetési kísérletet, vagymenedzsment szervezetünk minden szintjén, biztosítva vállalkozásunk rugalmasságát és hosszú távú értékmegőrzését.

Tevékenységeink:

• Fenntartani az erős vállalatirányítási gyakorlatot a példaértékű igazgatótanácsi felügyelet, a vezetőség elszámoltathatósága és a proaktív kockázatkezelés révén.

• Intelligens tervezéssel és megfigyeléssel mérsékeljük a kockázati kitettséget, és növeljük portfóliónk ellenálló képességét az éghajlatváltozással, a földrengésekkel és más katasztrófális eseményekkel szemben.

• Magas etikai normák fenntartása erős Etikai és Üzleti Magatartási Kódex, folyamatos etikai képzés és az integritás kultúráját előmozdító vezetői vezetés révén.

• Erős kapcsolatokat alakítson ki az érdekelt felekkel az átláthatóság, a nyílt kommunikáció és az érdekelt felek véleményére való reagálás révén.

• Az ESG világos és hatékony irányításának kialakítása, célok meghatározása és elszámoltathatóság kialakítása.A FRISBO EFULFILLMENT S.A.-ról (Frisbo)


A Frisbo Efulfillment (Frisbo) egy technológiai vállalat, amely a teljesítést szolgáltatásként kínálja online kereskedőknek azáltal, hogy a helyi teljesítési központokat egyetlen hálózatba köti, integrálva e-kereskedelmi platformokkal és piacterekkel. A Frisbo használatával az online kereskedők akár másnap is szállíthatnak bárhol Európában, ha több helyen tartják készleteiket, szinkronizálják azokat több értékesítési csatornával, és hozzáférnek a helyi futárszolgálatokhoz.


Jelenleg a Frisbo teljesítési hálózata több mint 20 európai országot fed le, több mint 35 integrált raktárral, és több mint 200 kereskedő használja.További információkért látogasson el a www.frisbo.eu oldalra, és kövesse a www.linkedin.com/company/frisbo/ oldalt.Fenntarthatósági politika nyilatkozataA fenntarthatóság minden formája napjaink egyik legégetőbb témája. Az e-kereskedelem alapvető eleme, hogy a termékek hogyan jutnak el a fogyasztókhoz, és a fenntarthatóságról és az e-kereskedelemről szóló viták középpontjában állnak.


Eközben az éghajlatváltozás egyre növekvő tudatossága miatt a vállalkozások minden ágazatban újragondolták a termelési, csere- és cseremódszereket, valamint azt, hogy hogyan és mit adnak el a fogyasztóknak.


A termékek, a csomagolóanyagok és a szállítási gyakorlatok ma már átfogó és elősegítő szerepet játszanak az ellátási láncok fenntartható fejlesztésében.

Az e-kereskedelmi szállítás és teljesítés elengedhetetlen eleme az e-kereskedelmi üzlet bővítésének. Azonban nem minden művelet egyenlő. A kulisszák mögött nagy eltérések lehetnek a szén-dioxid-kibocsátásban, az igénybe vett közlekedési módnak és a megtett távolságoknak megfelelően. A business-to-consumer (B2C) térben működő márkák számára, akik érdemben szeretnének részt venni az éghajlatváltozással, az számít, hogyan teljesítik az e-kereskedelmi megrendeléseket.

A mi megközelítésünk

A helyi teljesítők hálózatának kihasználásával a Frisbo kevesebb károsanyag-kibocsátású szállítást tud használni a végfelhasználókhoz közelebb. Ez pedig segít csökkenteni a kibocsátást, felgyorsítja a szállítási időt és csökkenti a költségeket.


Csökkentse a lábnyomot azáltal, hogy a termékeket közelebb tárolja a végfelhasználóhoz, olyan gyakorlatok alkalmazásával, mint a közvetlen befecskendezés, a megrendelés összehangolása és az országon belüli teljesítési lehetőségek.

Ha 2020 és 2025 között az e-kereskedelmi megrendelések akár felénél is helyi teljesítési hálózatot használnak, az jelentős hatásokhoz vezethet.


A Rendelési Orchestration segítségével a teljesítés a legoptimálisabb helyről történik. Megszünteti a felesleges utazásokat. Manapság, mivel az emberek megszokták, hogy a megrendeléstől számított órákon belül kézbesítik termékeiket, előnyös, ha a megrendeléseket közelebb hozzák a vásárlóhoz.


A Rendelés összehangolása megtakarítja a szállítási költségeket és felgyorsítja a szállítást. Emellett fenntarthatóbb utolsó mérföldes szállítási lehetőségek közül is választhat. Ez a megközelítés az optimális szállítási útvonalak és fenntartható közlekedési eszközök kiválasztásával csökkenti a szénlábnyomot.


A fenntarthatóság és a vállalati felelősségvállalás alapvető értékeink részét képezik, ezért mérföldkőnek számító előrelépést tettünk azzal, hogy 2022-ben szén-dioxid-semlegessé váltunk, és vállaltuk, hogy nemzetközi ellátási láncunkban ellensúlyozzuk múltbeli és jövőbeli kibocsátásainkat. Az ellátási láncunkban bevezetett fenntartható stratégiák mellett, mint például a rendelésszervezés, a raklapok optimalizálása és a közvetlen befecskendezéses szállítás, úgy döntöttünk, hogy a szén-dioxid-semlegessé válás a legjobb módja annak, hogy jelentős hatást érjünk el. Egyetlen vállalat sem képes megoldani a valóban globális kihívásokat, de bízunk benne, hogy ellátási láncunk része lehet a szokások nagy horderejű változásának.


Szén-semleges szállítmányok


Néhány partnerünk segít bennünket fenntarthatósági céljaink elérésében.

DHL GoGreen logó

GoGreen szállítás a DHL-lel

A DHL minden csomaghoz környezetbarát szállítást biztosít. A GoGreen környezetvédelmi program egy sor klímavédelmi projektet foglal magában, amelyek ellensúlyozzák a csomagszállítás során keletkező üvegházhatású gázok kibocsátását.


Szén-dioxid-semleges szállítás DPD-vel

A DPD 2012 óta szén-dioxid-semleges, és karbonsemleges szállítást biztosít minden csomag számára Európa-szerte. A parcellánkénti szénlábnyom mérésével céljuk, hogy lehetőség szerint csökkentsék azt, és a fennmaradó kibocsátásokat a tiszta energia projektek finanszírozásával kompenzálják.Green Last Mile – Sameday Courier

A Sameday Románia vezető B2C csomagszállító cége, amely teljes körű kézbesítési szolgáltatást nyújt, és a legnagyobb csomagautomaták (APM) hálózatát üzemelteti Romániában és Magyarországon. Az egyik fő újítás, amely jelentősen csökkentette CO2-lábnyomukat, az easybox szekrény. A 2018-ban bevezetett OOH (Out of home) kézbesítési megoldás nem csak ügyfeleink élménye, hanem a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és a városokban a futártevékenység által generált forgalom javítása szempontjából is a nyertes választás volt.


Fenntartható csomagolás.


Frisbo standard anyagok

Szabványos csomagolóanyagaink újrahasznosítható kartonból készülnek. A további védőcsomagolóanyagok régi csomagolóanyagokból készülnek, amelyek egyébként kárba mentek volna.


Fenntartható egyedi csomagolás

A Frisbo az Ön holisztikus csomagolási partnere. Segítünk ügyfeleinknek abban, hogy a legjobb, fenntartható anyagokból készült csomagolást szerezzék be márkájukhoz. Csomagolóanyagok javaslatakor mindig szem előtt tartjuk a csomagolás fenntarthatósági szempontját, mind a dobozok, mind a kiegészítők esetében.


Azáltal, hogy átláthatóak vagyunk előrehaladásunkról, lelkesek vagyunk törekvéseinkben és együttműködünk megközelítésünkben, továbbra is betartjuk fenntarthatósági ígéretünket, és ezzel a változás örökségét teremtjük meg.


Klímacéljaink kihívást jelentenek, de hisszük, hogy a fenntarthatóság felé vezető út éppoly sürgős, mint amilyen fontos. Reméljük, hogy együtt példát és mércét mutathatunk a logisztikai szektor egészének.


A FRISBO EFULFILLMENT S.A.-ról (Frisbo)


A Frisbo Efulfillment (Frisbo) egy technológiai vállalat, amely a teljesítést szolgáltatásként kínálja online kereskedőknek azáltal, hogy a helyi teljesítési központokat egyetlen hálózatba köti, integrálva e-kereskedelmi platformokkal és piacterekkel. A Frisbo használatával az online kereskedők akár másnap is szállíthatnak bárhol Európában, ha több helyen tartják készleteiket, szinkronizálják azokat több értékesítési csatornával, és hozzáférnek a helyi futárszolgálatokhoz.Jelenleg a Frisbo teljesítési hálózata több mint 20 európai országot fed le, több mint 35 integrált raktárral, és több mint 200 kereskedő használja.


További információkért látogasson el a www.frisbo.eu oldalra, és kövesse a www.linkedin.com/company/frisbo/ oldalt.