Termeni și Condiții

Centrul European de Control al Bolilor Transmisibile (ECDC) a anuntat ca nu se cunoaste cu exactitate care este perioada de timp in care coronavirusul SARS-CoV-2 poate supravietui pe suprafete, dar se estimeaza ca ar putea supravietui cateva zile in mediu. Aceasta estimare se bazeaza pe asocierea cu perioada de supravietuire a altor virusuri din familia coronavirusurilor care au codus la epidemii, precum SARS-COV si MERS-COV, care supravietuiesc pe diferite suprafete, in medie, mai mult de 48 de ore la o temperatura ambientala de 20 de grade Celsius.

În conformitate cu recomandările autorităților din domeniul sănătății, eliminarea germenilor, a murdăriei și a impurităților de pe suprafețe, scade riscul de a răspândi virusul.

 

Datorita acestei ipoteze privind supravietuirea noului tip de coronavirus pe suprafete si in acord cu recomandările privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii coronavirus (COVID-19), emisa de Ministerul Sanatatii din Romania, Frisbo e-fulfillment S.A. a decis curatarea tuturor Produselor inainte de a intra in depozitele partenerilor nostri si inainte de a fi livrate catre clientii finali (atat in faza de receptie a produselor, cat si in faza de retur). Din acest motiv, pe toata durata existentei starii de urgenta, toate termenele de preluare a produselor, de care se face vorbire atat in cadrul contractului de prestari servicii de fulfillment, cat si in CONDITII GENERALE CE FAC PARTE INTEGRANTA DIN CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE FULFILLMENT (conditii ce se gasesc pe site-ul www.frisbo.ro) vor fi decalate, din motive de siguranta epidemiologica a populatiei determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu o perioada de 96 de ore, in vederea curateniei tuturor marfurilor. Prezenta modificare unilaterala a termenilor contractuali are aplicabilitate imediata si reprezinta materializarea nemijlocita a obligatiilor impuse de lege, in acord cu prevederile art 1270 alin. (2) C. civ.

 

CONDITII GENERALE CE FAC PARTE INTEGRANTA DIN CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII DE FULFILLMENT

 

PREAMBUL

Dat fiind faptul ca SC Frisbo Efulfillment SA a dezvoltat un serviciu complex si o platformă de fulfillment, definit ca fiind serviciul prin care un operator preia tot procesul de onorare a comenzilor în numele unui magazin online, de la depozitare, la preluare de comenzi, împachetare și livrare, bazându-se pe sisteme cloud de gestiune, raportare și urmărire a comenzilor;

Dat fiind faptul ca Sellerul doreste sa transforme costurile operationale indirecte, precum depozitarea, preluarea comenzilor, gestiunea marfii, facturarea, impachetarea, pregatirea de livrare intr-un cost direct, legat de numarul de comenzi realizate si de cantitatea de marfa aflata in stoc, Sellerul desfasurand activitati de vânzare directe sau online, prin platforma proprie sau prin platformele altor jucatori online;

Dat fiind faptul ca Sellerul, în conformitate cu termenii şi condiţiile prevăzute in contractul de prestari servicii de fulfillment (pe care atat Frisbo cat si Sellerul l-au semnat), precum si in prezentele conditiile generale aferente contractului de fulfillment, a confirmat si este dispus să acorde SC Frisbo Efulfillment SA dreptul de opera servicii de E-fulfillment, fie direct, fie prin intermediul unui tert - partener, Frisbo avand dreptul sa stocheze Produsele in alte spatii decat cele apartinand lui. 

 

Ca urmare, având în vedere garanţiile reciproce ale căror primire şi suficienţă este recunoscută de către Seller si SC Frisbo Efulfillment SA prin semnarea contractului de fulfillment, Sellerul confirmand faptul ca prezentele conditii reflecta in mod deplin intreaga sa vointa si ca le va respecta in indeplinirea obligatiilor sale derivate din contractul de fulfillment, intelegand si agreand ca aceste conditii generale fac parte integranta din contractul de fulfillment. Semnarea contractului de fulfillment include cunoasterea si acceptarea integral, expresa si neechivoca a prevederilor prezentelor conditii generale aferente contractului de fulfillment. Astfel:

 

DEFINITII

Frisbo: Frisbo Efulfillment SA, cu sediul în judeţul Braşov, localitatea Brasov, str. Gradinarilor, nr. 8, et.1, adresa electronica de comunicare laura.frincu@frisbo.com, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langa Tribunalul Braşov sub nr. J8/1447/2013, Cod fiscal RO32302244, IBAN RO59BRDE080SV20687880800 deschis la Banca BRD Braşov, reprezentată prin Bogdan Colceriu, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie;

Seller: Persoana juridica, sau orice entitate juridica, care beneficiaza de serviciile de fulfillment oferite de Fribo, si care a semnat cu Frisbo un contract de prestari servicii de fulfillment;

Contract: Acordul juridic, din care prezentele conditii generale fac parte integranta, precum si anexele si eventualele acte aditionale, care reglementeaza raporturile contractuale dintre Frisbo si Seller cu privire la serviciile de fulfillment pe care Frisbo le presteaza pentru Seller, in schimbul Pretului, prin acordarea catre Seller de a avea acces la aceste servicii, prin intermediul Aplicatiei sofware Frisbo, in conformitate cu clauzele cuprinse in acordul juridic si in prezentele Conditii Generale;

 

Produse: Produsele comercializate de Seller prin intermediul platformei online de vanzare folosita de Seller;

Aplicatia Frisbo: Aplicatia software, bazata pe sisteme cloud de gestiune, prin intermediul careia Frisbo permite accesul Sellerului la serviciile de fulfillment, servicii din care mentionam, fara a ne limita la, depozitarea Produselor apartinand si comercializate de Seller, gestiunea Produselor, preluarea comenzilor din platforma online de vanzare folosita de Seller, facturarea produselor in numele Sellerului, impachetarea, pregatirea de livrare a fiecarei comenzi, onorarea comenzilor în numele magazinului online folosit de Seller. Se considera parte a Aplicatiei Frisbo si orice Plugin/Modul dezvoltat de Frisbo pentru a conecta magazinele online cu serviciile sale.

Client: Persoana fizica juridica, sau orice alta entitate juridica, destinatar al comenzii plasate de Seller in Aplicatia Frisbo

Comanda: Solicitare din partea Sellerului prin intermediul Aplicatiei frisbo de pregatire in scopul livrarii catre Client a produselor Sellerului aflate in depozitele Frisbo.  

Comanda de depozitare: Cererea adresata de Seller catre Frisbo (realizata prin intermediul Aplicatiei Frisbo) in vederea  initierii serviciilor de e-fulfillment, prin care Sellerul comunica Frisbo codurile si denumirea Produselor care fac obiectul comenzii de depozitare, cantitatea, data, adresa si orarul de livrare, precum si orice alte solicitari/informatii suplimentare necesare Frisbo in vederea indeplinirii obiectului Contractului.

Art. 1. DEPOZITAREA PRODUSELOR. COMENZI. OBLIGATIILE SELLERULUI SI FRISBO

1.1. Poate intra in relatie comerciala cu Frisbo, orice persoana fizica sau juridica sau orice alta entitate juridica, care doreste sa beneficieze de serviciile de fulfillment oferite de Frisbo, dupa semnarea contractul de prestari servicii de fulfillment, dupa finalizeaza procesul de inregistrare pe Platforma Frisbo. In vederea inregistrarii, persoana fizica / persoana juridica / entitatea juridica trebuie sa isi creeze cont / sa solicite Frisbo crearea unui cont in numele sau pe Platforma Online Frisbo, sa completeze informatiile si sa incarce documentele solicitate in procesul de inregistrare, sa incarce catalogul de Produse precum si atributele acestora (din care mentionam fara a ne limita la: tip de produs, dimensiune, greutate etc). Sellerul garanteaza ca informatiile si documentele puse la dispozitia Frisbo in cadrul procesului de inregistrare sunt actuale, corecte si complete.

Ulterior acestui moment Sellerul va transmite Frisbo o comanda de depozitare in vederea initierii serviciilor de e-fulfillment pentru sine, in care va mentiona codurile si denumirea Produselor care fac obiectul comenzii de depozitare, cantitatea, data, adresa si orarul de livrare, precum si orice alte solicitari/informatii suplimentare necesare Frisbo in vederea indeplinirii obiectului Contractului (“Comanda de depozitare”). 

1.2. In termen de cel mult 48 (patruzecisiopt) ore lucratoare de la transmiterea Comenzii de depozitare, Frisbo se obliga sa confirme (fie in scris prin email, fie prin intermediul Platformei online Frisbo) comanda de depozitare si de preluare a Produselor si locul (judet, localitate, adresa) unde se vor depozita Produsele. Orice Comanda de depozitare ce nu respecta informatiile stipulate la punctul anterior nu va fi confirmata in termenul mentionat, poate fi refuzata sau acceptata partial de Frisbo. 

1.3. Sellerul se obliga sa livreze Produsele aferente fiecarei Comenzi de depozitare in parte, in termenul si in cantitatile confirmate de catre Frisbo, conform Comenzii de depozitare acceptate, catre spatiul de depozitare comunicat de Frisbo in cadrul adresei de confirmare a Comenzii sau in cadrul raspunsului automat generat din Platforma online Frisbo.   

1.4. Partile se obliga si vor fi responsabile de ducerea la indeplinire a urmatoarelor obligatii cu privire la depozitarea, manipularea, preluarea si efectuarea livrarii Produselor catre clientii finali si operararii retururilor de la Clientii finali astfel:

 1. Frisbo: 
 2. a) Frisbo se obliga sa proceseze Comenzi pentru Seller pentru Produsele comercializate 
 3. b) Frisbo se obliga sa depoziteze Produsele pentru Seller in conditiile stipulate in prezentul Contract 
 4. c) Frisbo se obliga sa proceseze prin propriile sisteme cloud de gestiune, preluare si procesare comenzi, raportare și urmărire, Comenzile Sellerului 
 5. d) Frisbo se obliga sa inceapa preluarea comenzilor plasate de clientul final si sa pregateasca coletele in vederea livrarii, in maxim 48 (patruzecisiopt) ore lucratoare de la preluarea stocurilor de marfa ale Sellerului, Sellerul intelegand ca acest timp este necesar pentru receptie si asezare pe raft. Acest termen este asumat de Frisbo pentru comenzi de maxim 800 de produse (maxim 50 SKU) doar, cu conditia ca Produsele sa aiba in momentul preluarii acestora etichetele cu codurile specifice la vedere, coduri comunicate in prealabil in Comanda de depozitare. Partile agreaza ca se considera inventariere (si drept urmare va fi taxat cu 10 eurocenti per bucata de produs) si operatiunea prin care Frisbo nu poate receptiona standard Produsele Sellerului din lipsa codurilor de bare impuse de Seller (sau a oricarui alt tip de cod impus de Frisbo) sau in situatia in care sunt cantitati suplimentare transmise de Frisbo.
 6. e) Frisbo preia Comanda si va emite factura in numele Sellerului (daca Sellerul opteaza pentru asta), realizeaza operatiunile de pick and pack, emite documentele de tip air way bill (documentele pentru transport) si pregateste Produsele in vederea preluarii coletului/coletelor de catre firma de curierat pentru a fi livrate catre clientii finali. In vederea realizarii de catre Frisbo a serviciului de facturare in numele Sellerului, acesta din urma va imputernici Frisbo si va comunica acestuia toate informatiile specificate in legislatia nationala cu privire la regimul facturilor fiscale.
 7. f) Frisbo permite accesul Sellerului in sistemul de raportare cloud pe baza de user si parola comunicate la semnarea Contractului de fulfillment, pentru vizualizarea numarului de Comenzi si a stocului. Stocurile sunt actualizate la cel mult 24 de ore.
 8. g) In functie de raportul lunar de Comenzi preluate si onorate de Frisbo, acesta va calcula si factura catre Seller pretul serviciilor de efulfillment conform grilei de preturi Anexa 1 la Contractul de fulfillment semnat de parti, din care prezentele Conditii Generale fac parte integranta..
 9. h) Frisbo va opera in zilele lucratoare legale, in intervalul programului de lucru cuprins intre orele 09 AM si 05 PM de luni pana vineri. Frisbo pregateste pentru livrare comenzile online ale Sellerului inregistrate in zilele lucratoare pana la ora 13:00 inainte de sfarsitul zilei. Acest termen este asumat de Frisbo doar daca sunt indeplinite cumulativ doua conditii: Comenzile sa fie preluate automat (plugin sau integrare API) din sistemul de raportare cloud pus la dispozitie Sellerului de catre Frisbo si doar daca Frisbo asigura transportul acestor Produse catre clientul final. Comenzile plasate sambata si duminica, precum si in zilele declarate sarbatori legale, vor fi procesate si predate curierului pana la sfarsitul primei zile lucratoare ce urmeaza celei nelucratoare. Aceste termene se aplica comenzilor tipice de online de pana in 10 produse, care contin coduri etichetate, conform comenzii plasate de Seller in Aplicatia Frisbo. Pentru comenzi mai mari, termenele de pregatire a comenzilor vor fi convenite in Contract. Aceste termene nu se aplica pentru produse neetichetate corespunzator comenzii Sellerului. De asemenea, Frisbo nu va procesa comenzi in perioadele de inventariere a marfii Sellerului.

Comenzile livrate gresit din culpa Frisbo nu se vor considera eligibile pentru a fi decontate de catre Seller  Frisbo nu le va lua in considerare pentru a fi facturate. Pentru comenzile livrate la adresa gresita din culpa Frisbo, costurile de retur si retrimitere cad in sarcina Frisbo.

 1. i) Frisbo va incheia o polita de asigurare pentru intreaga valoare de achizitie a Produselor Sellerului aflate in depozitele sale. In aceasta situatie prin “intreaga valoare a achizitiei” se intelege valoarea de achizitie (factura de provenienta fiind documentul justificativ in caz de despagubire a unui eveniment asigurat) a Produselor. Daca valoarea primei de asigurare depaseste 3% din valoarea anuala a serviciilor prestate, diferenta poate fi refacturata catre Seller. In cazul in care survine evenimentul asigurat, Frisbo va folosi suma primita drept despagubire pentru a indestula (in masura valorii politei de asigurare) Sellerul la valoarea pierderii suferite. Prin “Valoarea pierderii suferite” se intelege valoarea de achizitie (factura de provenienta fiind documentul justificativ in caz de despagubire a unui eveniment asigurat).
 2. j) Frisbo receptioneaza de la Seller Produsele (cheltuielile de descarcare si depozitare a Produselor fiind in sarcina Frisbo), cu respectarea de catre Seller a datelor din Comanda confirmata, a termenelor, a graficului orar de descarcare din depozitele Frisbo si a adreselor de livrare convenite, a cantitatii, tipului si calitatii Produselor transmise de catre Seller, a structurii de incarcare si paletare. Costurile de transport pana la locul de livrare indicat de Frisbo va fi suportat integral de catre Seller.
 3. k) Frisbo garanteaza ca, la orice moment, stocurile raportate in Aplicatia Frisbo sunt in concordanta cu stocurile fizice aflate in depozitele sale si au valoare de inventar. Daca totusi Sellerul solicita un inventar fizic, Frisbo va realiza acest inventar la datele stabilite de comun acord intre parti. Sellerul intelege si accepta ca inventarul fizic solicitat de acesta se factureaza asemenea unei comenzi, fara insa a se tine cont de greutatea produselor. Pe intreaga perioada a inventarului, obligatiile de procesare a comenzilor si de pregatire a coletelor pentru livrare care cad in sarcina Frisbo se suspenda. Orice lipsuri aparute in stocul fizic din culpa Frisbo vor fi suportate de acesta la valoarea de achizitie dovedita de Seller, in baza procesului verbal de inventar si a facturii fiscale emise de catre Seller, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la emiterea facturii. 
 4. m) Din momentul preluarii Produselor de la Seller, Frisbo asigura conservarea Produselor şi ia toate măsurile necesare de prevenire a deteriorării/alterării/degradării/distrugerii/dispariţiei/pierderii acestora. De asemenea Frisbo se oblige sa nu înstrăineze/ipotecheze/gajeze şi să nu constituie vreo altă sarcină asupra Produselor care fac obiectul Contractului. Frisbo intelege si este de acord ca odata cu semnarea Contractului nu dobandeste niciun alt drept de proprietate ori de alta natura cu privire la Produsele Sellerului, decat cel indicat in mod expres in cuprinsul Contractului. Cu toate acestea Frisbo nu poate garanta Sellerilor sai ca Produsele nu se vor degrada natural in depozite, iar Sellerul intelege, declara si garanteaza Frisbo ca nu va putea sa pretinda nicio despagubire (de nicio natura) pentru Produsele ce s-au degradat natural;
 5. n) Frisbo informeaza de îndată Sellerul despre orice tulburare de fapt sau de drept din partea oricărui terţ în legătură cu Produsele pe care le-a preluat de la Seller si sa ia toate masurile necesare pentru conservarea acestora si limitarea pierderilor;

 

 1. Sellerul:
 2. a) Sellerul se obliga sa transmita Frisbo o Comanda de Depozitare cu cel putin 48 de ore inainte de livrarea a noi stocuri de Produse (specificate in Comanda de depozitare). In cazul nerespectarii termenului, Sellerul va plati o taxa suplimentara in cuantum de 30 Euro + TVA/comanda. In vederea depozitarii Produselor si pregatirii comenzilor in vederea livrarii catre Clienti, Sellerul se obliga sa transmita toate materialele necesare depozitarii si pregatirii pentru livrare a acestora solicitate de catre Frisbo. Acestea pot cuprinde, dar nu se vor limita la (in functie de specificatiile cerute de Frisbo): materialele, documentele, fotografiile, informatiile, caracteristicile si specificatiile tehnice ale Produselor, etc., necesare documentarii si manevrarii Produselor in spatiul de depozit. Aceste materiale vor respecta formatul indicat de Frisbo, in scopul manevrarii corecte si complete a Produselor prin intermediul Frisbo. Orice Produs livrat spre a fi gestionat si manipulat de catre Frisbo, fara transmiterea materialelor necesare solicitate de Frisbo, va fi acceptat numai cu acordul Frisbo. 
 3. b) Sellerul se obliga ca, inainte de trimiterea Comenzii de depozitare si ori de cate ori intervin modificari, sa transmita informatiile specifice fiecarui Produs/categorie de Produse /model pe care Frisbo trebuie sa le cunoasca avand in vedere activitatea desfasurata si operatiunile pe care trebuie sa le efectueze pentru depozitarea si operarea Produselor. Astfel, Sellerul va transmite informatiile necesare cu privire la modul si conditiile de depozitare, manipulare, transport pe utilaje de incarcare, desfacere, intretinere iar in ceea ce priveste fiecare SKU (stock keeping unit - codul unic de produs) va transmite volumul si greutatea fiecarui tip de produs in parte in scopul emiterii facturii si AWB-urilor de catre Frisbo. Sellerul va depune toate eforturile in scopul asigurarii conditiilor necesare depozitarii corecte a Produselor prin intermediul Frisbo; 
 4. c) Sellerul se obliga sa transmita Produsele catre Frisbo, respectand specificatiile producatorului din momentul transmiterii Comenzii si, de asemenea, conditiile de securitate, de conformitate, calitate si ambalare, in concordanta cu legislatia romana si europeana in vigoare. Frisbo le va pregati cu scopul de a fi livrate catre Clientii finali in acelasi mod in care au fost receptionate (in masura in care acest lucru este posibil avand in vedere specificatiile Produsului si modalitatea de ambalare). 
 5. d) Sellerul se obliga sa instiinteze companiile de curierat sau alti transportatori cu privire la obligatia acestora de a incarca coletele pentru transport destinate clientilor finali, de la depozitele Frisboui exclusiv pana la orele 05 PM, in cazul in care livrarea se face in baza unui acord direct intre Seller si compania de curierat sau alt transportator.
 6. e) Masurarea, manipularea, incarcarea, expeditia, transportul Produselor la locul de livrare indicat de Frisbo se vor efectua de catre Seller pe cheltuiala acestuia.

1.5. In vederea respectarii obligatiilor prevazute la art. 2.4, Sellerul isi asuma ca Produsele trimise spre depozitare indeplinesc urmatoarele conditii:

 • Produsele sunt livrate in ambalaje care sa asigure integritatea/rigiditatea pe timpul transportului, manipularii si a depozitarii;
 • pentru fiecare SKU (stock keeping unit - codul unic de produs) va transmite volumul si greutatea fiecarui produs in parte;
 • Produsele sunt livrate in ambalaje care sa asigure integritatea/rigiditatea pe timpul transportului, manipularii si a depozitarii (polistiren, folie); Livrarea Produselor se va efectua in ambalaje care corespund standardelor de calitate si de buna utilizare. 

 

 1. RECEPTIA PRODUSELOR IN SPATIILE DE DEPOZITARE

2.1. Receptia cantitativa a Produselor ce fac obiectul fiecarei Comenzi va fi efectuata de catre reprezentantii Frisbo la data si locul de livrare stabilite in Comanda confirmata de depozitare, dupa verificarea respectarii conditiilor cerute prin Comanda, eventualele diferente cantitative fiind notificate Sellerului.

2.2. Avand in vedere faptul ca Produsele livrate sunt acceptate de catre Frisbo in scopul exclusiv al depozitarii si a pregatirii Produselor spre livare catre clientii finali, Partile convin ca receptia calitativa a Produselor va avea loc in conditiile prevazute la art. 3.1. si va fi limitata la viciile aparente ale ambalajelor (cel mai mare ambalaj in care Produsele au fost livrate).

2.3. Viciile Produselor sau lipsurile cantitative, care obiectiv nu au putut fi observate cu ocazia receptiei, se vor semnala Sellerului la data constatarii acestora (daca aceasta constatare va avea loc). 

2.4. Dreptul de proprietate asupra Produselor predate de catre Seller catre Frisbo va ramane integral al Sellerului. Riscurile distrugerii, dispariţiei, pierderii sau pieirii fortuite a Produselor ce fac obiectul prezentului Contract se transmit de la Seller la Frisbo in momentul receptionarii acestora de catre Frisbo conform prevederilor stipulate in contractual semnat de parti si in art. 2.1 sau oriunde altundeva in acordul partilor..

 

 1. REFUZUL RECEPTIEI SI RETURUL PRODUSELOR IN SPATIILE DE DEPOZITARE

3.1.Cu ocazia receptiei sau in termenul prevazut la art. 3.3., Frisbo poate constata una din urmatoarele situatii: 

 • Calitatea Produsului si/sau ambalajului nu este conforma cu specificatiile aduse la cunostinta Frisbo;
 • Codul Produselor nu este identic cu codul produsului din Comanda Sellerului sau cu codul agreat intre parti;
 •  Produsele si/sau ambalajul sunt deteriorate;
 • Sunt livrate alte Produse decat cele ce sunt specificate in Comanda apobata de Frisbo;
 • Produsele nu sunt livrate in cantitatea specificata in Comanda aprobata de Frisbo;
 • Produsele nu sunt livrate la data si/sau locul prevazute in Comanda acceptata de Frisbo;
 •  Produsele nu respecta normele legale de transport si comercializare;
 •  Produsele au fost interzise de autoritatile competente;
 • Alte cazuri mentionate in prezentele conditii generale ale contractului de fulfillment sau prevazute de legislatia romana si europeana in vigoare.

3.2. In cazul in care, cu ocazia receptiei cantitative sau in termenul prevazut la art. 3.3, Frisbo aduce la cunostinta Sellerului una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 4.1., Frisbo are urmatoarele optiuni:

 • sa refuze receptia Comenzii, cu returnarea Produselor pe cheltuiala Sellerului;
 • sa accepte partial receptia Produselor in cazul in care s-a livrat o cantitate mai mica decat cea prevazuta in Comanda, sau anumite produse nu sunt conforme  

3.3. In toate cazurile prezentate mai sus, in situatia in care apare refuzul receptiei, costul preluarii si transportului Produselor va fi suportat de catre Seller. Frisbo va pregati Produsele pentru retur si va notifica Sellerului prin e-mail sau alte mijloace agreate de Parti, situatia stocului de Produse de returnat si locul unde Sellerul este obligat sa se prezinte in vederea ridicarii acestora. Sellerul va avea obligatia ca, in termen de 1 zi lucratoare  (de la notificarea Frisbo)i, sa organizeze transportul Produselor returnate, pe cheltuiala sa. 

3.4. In cazul in care, in urma notificarii Frisbo, Sellerul refuza/intarzie preluarea Produselor pentru retur, Frisbo va avea dreptul sa depoziteze Produsele pe cheltuiala Sellerului, urmand ca toate costurile facute cu depozitarea sa fie suportate de Seller.

3.5. Sellerul livreaza Produsele cu posibilitate de retur, respectiv Frisbo va putea returna 100% din Produsele neconforme in cazul in care acestea nu respecta nota de Comanda si/sau prevederile conditiilor generale ale contractului de fulfillment si/sau a legislatiei in vigoare.

3.6. Daca, din orice motive, se impun restrictii de catre orice autoritate, cu privire la depozitarea Produselor de catre Frisbo, Sellerul se obliga sa accepte returul Produselor restrictionate, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data notificarii comunicate in acest sens de catre Frisbo. 

3.7. In cazul in care returul de Produse este interzis sau limitat de lege si/sau Sellerul refuza preluarea Produselor, Frisbo va proceda la distrugerea Produselor iar toate cheltuielile ocazionate de acest proces vor fi suportate de catre Seller. In acest sens Frisbo va trimite o notificare Sellerului in care va mentiona denumirea Produsului, cantitatea si cauza distrugerii cu 5 (cinci) zile lucratoare inainte de efectuarea procesului de distrugere. Costurile distrugerii Produselor distruse vor fi rambursate Frisbo in termen de 3 (trei) zile.

3.8. Nici unul dintre aceste costuri, enumerate in prezentul capitol, fara a ne limita la, nu sunt si nu vor fi in sarcina Frisbo: costurile de ambalare, de transport, de asigurare de transport, de deplasare a personalului in vederea insotirii Produselor, de manipulare in afara spatiilor de depozit, taxele si comisioanele vamale, suprataxele, accizele, distrugerea marfurilor pentru produsele perisabile in concordanta cu normele legale in vigoare (daca este cazul), orice situatie prevazuta la art. 4.7. sau oriunde in alta parte in contract, etc. In cazul in care Clientul isi exercita dreptul de retragere din contractul la distanta sau inregistreaza o cerere de returnare a Produselor, indiferent de motiv, Frisbo nu are nicio responsabilitate, responsabilitatea rambursarii Clientului a sumelor aferente Produselor returnate, in termenul de returnare stabilit de Reglementarile aplicabile, fiind in sarcina exclusiva a Sellerului.

 

 1. CONFORMITATEA PRODUSELOR. GARANTIA PRODUSELOR

4.1. Sellerul este singurul raspunzator fata de clientii finali pentru orice lipsa de conformitate a Produselor constatata de catre clientii ce achizitioneaza Produsele de pe platformele de vanzare. Garantiile aferente Produselor sunt in totalitate responsabilitatea Sellerului.

4.2. Sellerul raspunde in fata Frisbo, ca si in fata oricarui tert, fara a se limita la asociatii de consumatori, organisme de control, autoritati, clienti, etc., pentru orice fapte si/sau daune ce le pot fi cauzate acestora ca urmare a neconformitatii sau a defectelor Produselor. 

4.3. In cazul in care Frisbo (daca este cazul) este sanctionat de catre autoritatile competente, inclusiv ca urmare a actiunilor in justitie, pentru nerespectarea de catre Seller a prevederilor legale privind comercializarea Produselor, Produse ce sunt livrate spre depozitare Frisbo, Sellerul se obliga sa repare in totalitate prejudiciul cauzat si sa plateasca sanctiunile dispuse de catre autoritati, in termen de 7 (sapte) zile de la data notificarii corespunzatoare a Frisbo, sub sanctiunea platii de penalitati de 0,1% / zi de intarziere din valoarea datorata, pana la plata integrala a acesteia precum si sa acopere pierderile suferite de Frisbo ca urmare a blocarii activitatii datorate ca urmare a controalelor efectuate. Orice amenda achitata, sume platite (cheltuieli procedurale, onorarii avocatiale etc.) sau prejudiciu suportat de Frisbo in legatura cu depozitarea Produselor si imputabile Sellerului, va fi rambursata de catre Seller Frisbo sau Frisbo va fi despagubit de catre Seller in termen de 7 zile calendaristice de la data notificarii corespunzatoare a Frisbo, sub sanctiunea platii de penalitati de 0,1% / zi de intarziere din valoarea datorata, pana la plata integrala a acesteia. In acest sens Frisbo va comunica Sellerului, in cel mai scurt timp, in copie, documente justificative cum ar fi: procese verbale incheiate de institutii/organe de control, actiuni sau cereri introduse/primite de la clienti/alte institutii/organe de control, hotarari judecatoresti si alte acte/documente care pot sustine cererile Frisbo. De asemenea aceasta clauza se aplica si in situatia in care Frisbo (daca este cazul) este sanctionat de catre autoritatile competente, inclusiv ca urmare a actiunilor in justitie, pentru nerespectarea de catre Seller a prevederilor legale privind codul fiscal sau de procedura fiscala, in situatia in care Sellerul transmite informatii eronate si/sau incomplete, cu privire la emiterea de catre Frisbo, in numele Sellerului, a documentelor fiscale ce insotesc Produsele.

4.4. Sellerull se obliga sa transmita spre depozitare, in vederea livrarii catre clientii finali, Produsele in stare corespunzatoare pentru a putea fi livrate catre clientii finali. Cu exceptia propriei culpe, primirea bunului de catre Frisbo fara obiectiuni cantitative sau calitative, nu exonereaza pe Seller de raspunderea pentru viciile Produselor constatate de clientii finali. Clientul final are dreptul sa reclame, abaterile cantitative sau calitative si defectiuni ale Produselor, determinate de orice fel de vicii.

4.5. In situatia in care, ca urmare a culpei Frisbo, Produsul/Produsele livrate catre clientul final sunt refuzate de acesta din culpa exclusiva a Frisbo, Frisbo va acoperi costurile de retur.

4.6. De asemenea, Sellerul datoreaza Frisbo rapoarte si informari scrise referitoare la legislatia in vigoare aplicabila Produselor in ceea ce priveste conditiile de depozitare si sau manipulare si cu privire la modalitatea exacta de emitere, in numele Sellerului, a documentelor fiscale ce insotesc Produsele. Frisbo este exonerat de orice fel de raspundere daca Produsele se altereaza/strica sau distrug din cauza necomunicarii acestor informatii de catre Seller Frisbo, sau daca facturiile fiscale, emise pentru si in numele Sellerului, contin erori.

4.7. In situatia in care la rezilierea contractului, Sellerul trebuie sa ridice produse din spatiile de depozitare puse la dispozitie de catre Frisbo, termenul de pregatire a acestora in vederea ridicarii urmeaza a fi comunicat de catre Prestator Sellerului.

 

5 POLITICA DE RETUR

5.1. In cazul returnarii de catre clientii finali a coletelor nedesfacute, acestea vor fi preluate de Frisbo, care va desfasura urmatoarele activitati:

 • inspectarea coletelor pentru constatarea eventualelor pagube in timpul transportului care nu necesita cunostinte specifice, 
 • emiterea unei facturi storno in numele Sellerului daca este solicitata de acesta,
 • desfacerea coletelor, inspectarea Produselor si reintroducere in stocul initial sau cel de retururi in functie de decizia Sellerului dupa comunicarea pagubelor constatate.

5.2. In cazul returnarii de catre clientii finali a coletelor desfacute, acestea vor fi preluate de Frisbo, care va desfasura urmatoarele activitati:

 •  inspectarea problemei semnalate (daca exista una) daca nu necesita cunostinte specifice;
 • confirmarea sau infirmarea problemei catre Seller cu nivel de recomandare, fara asumarea raspunderii asupra eventualei evaluari eronate;
 • inspectarea in vederea determinarii daca Produsul a fost utilizat sau nu, cu caracter consultativ;
 • emiterea catre Seller a unei pareri asupra uzurii cu caracter consultativ;
 • emiterea unei facturi storno in numele Sellerului daca e solicitata de acesta;
 • in functie de solicitarea Sellerului, introducerea in stoc sau, dupa caz, in gestiunea separata de retururi si trimiterea tuturor retururilor catre Seller la cerere

5.3. Frisbo inspecteaza problemele semnalate (daca acestea exista) daca nu necesita cunostinte specifice precum si eventuala utilizare a Produselor in termen de 48 de ore de la returnarea Produselor, daca aceasta este vizibila pentru observare.

5.4. Sellerul poate solicita vizitarea depozitului Frisbo in vederea inspectarii Produselor returnate. In orice situatie in care Sellerul solicita Frisbo livrarea Produselor catre propriul sediu costurile de transport vor fi suportate de catre Seller. 

 

 1. DECLARATIILE SELLERULUI

6.1. Prin prezentul articol, Sellerul declara si garanteaza ca:

 1. Comercializeaza – si propune spre depozitare Frisbo – numai Produse sigure si care respecta conditiile prescrise de legislatia in vigoare sau declarate;
 2.   Nu comercializeaza produse periculoase sau care au parametri de securitate neconformi care pot afecta viata, sanatatea si/sau securitatea angajatilor Frisboui ce opereaza si manipuleaza Produsele;
 3. Ambalajele Produselor asigura integritatea si protectia calitatii acestora si sunt conforme prevederilor legale referitoare la protectia muncii, mediului si a securitatii a angajatilor Frisboui ce opereaza si manipuleaza Produsele;
 4.   Sellerul se obliga prin prezentul Contract sa se abtina de la orice acte sau/si fapte care sunt considerate/constituie sau ar putea fi considerate/ar putea constitui activitati ilegale, practici care atrag sau ar putea atrage sanctiuni si pentru Frisbo (inclusiv privind protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale, inclusiv concurența neloiala). Sellerul recunoaste si admite ca orice astfel de practici ilegale (indeferent care ar fi acestea) exonereaza pe deplin Frisbo, iar Sellerul isi asuma intreaga raspundere patrimoniala a acestor practici. Pentru evitarea oricarui dubiu, Sellerul va achita pe deplin si fara drept de a contesta sau de a invoca vreun beneficiu de diviziune sau discutiune, orice fel de amenda sau sanctiune pecuniara aplicata Frisboui de autoritatea nationala sau comunitara pentru savarsirea de orice fel de practici care sunt contrare legii, uzantelor si/sau moral sunt condamnabile.
 5.   Sellerul garanteaza livrarea Produselor catre clienti finali, prin intermediul Frisbo si/sau fata de orice tert, in conformitate cu toate reglementarile aplicabile si in mod special cu prevederile legale referitoare la productia, circulatia si comercializarea produselor, inclusiv prevederile referitoare la etichetarea produselor si protectia consumatorului. 
 6. Sellerul garanteaza sa raspunda atat fata de Clienti cat si fata de terti (daca va fi cazul) cu privire la calitatea si conformitatea Produselor, inclusiv in ceea ce priveste obligatia de garantie pentru Produsele livrate de Frisbo in numele sau.
 7. Sellerul garanteaza sa raspunda de calitatea informatiilor prezentate si afisate pentru fiecare Produs in parte, in cazul aparitiei unor neconformitati intre Produsul fizic si informatiile prezentate si afisate, Sellerul fiind singurul responsabil de respectivele diferente, asumandu-si resposabilitatea acoperirii integrale a prejudiciilor create Clientului, tertilor si Frisbo. De asemnea Sellerul garanteaza sa raspunda (fiind singurul responsabil in fata oricarei autoritati ale statului) de calitatea informatiilor financiare si/sau fiscale prezentate Frisbo in vederea emiterii de documente fiscale, in numele Sellerului, aferente Produselor. In cazul aparitiei unor neconformitati, ilegalitati, erori etc cu privire la documentele fiscale emise de Frisbo, in numele Sellerului, acesta din urma este singurul responsabil de respectivele erori, asumandu-si resposabilitatea acoperirii integrale a prejudiciilor create Clientului, tertilor si Frisbo si sau a platilor oricaror amenzi/penalitati de intarziere/cheltuieli cu executarea/onorarii avocatiale etc, in concordanta cu prevedrile art. 4.3., sau a oricarei clauze din contract si/sau din conditiile generale sau din orice act normativ. 
 8. Sellerul garanteaza sa nu foloseasca in mod abuziv Platforma Frisbo si sa nu incerce sa acceseze date si informatii cu privire la alti selleri care nu sunt publice sau accesibile publicului general;
 9. Sellerul garanteaza sa nu foloseasca aplicatii automate care sa acceseze neautorizat Platforma Frisbo cu scopul de a prelua automat informatii, afectand astfel functionalitatea, traficul natural si statisticile.
 10. Produsele sunt transmise spre depozitare respectand legislatia nationala a statului in care Produsele sunt comercializate si cea europeana, precum si orice alte cerinte legale privind calitatea Produselor, ambalarea, etichetarea, marcarea, conformitatea, testarea, certificarea, lista ingredientelor, eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, depozitare sau pastrare, contraindicatii, mentiuni suplimentare pe grupe de produse, respectand legislatia cu privire la drepturile consumatorilor si orice alte acte normative, norme, reguli, hotarari etc. si sa predea toate documentele privind calitatea Produselor in momentul livrarii catre Frisbo, inclusiv declaratia de conformitate corespunzatoare Produselor livrate; 

6.2. Fiecare Parte garanteaza celeilalte Parti ca: (i) este o companie oficial organizata si inmatriculata, care exista in mod valabil conform legilor din tara sa de inmatriculare; (ii) a primit toate aprobarile necesare interne si are dreptul legal si intreaga putere si autoritate de a incheia si executa contractul de fulfillment si de a respecta, prin urmare, prezentele conditii generale; (iii) executarea si indeplinirea obligatiilor din contractul de fulfillment si din prezentele conditii generale ce se aplica contractului si orice alte documente care vor fi intocmite in conformitate cu contractul si cu conditiile generale nu vor avea ca rezultat incalcarea vreunei prevederi a legii aplicabile a actului constitutiv sau a vreunui alt contract, acord sau aranjament la care este parte sau de care este legat; si (iv) are dreptul legal si intreaga autoritate, conform documentelor sale de constituire si functionare si conform autorizatiilor sale definitive si neapelabile detinute, sa execute fiecare dintre activitatile pe care trebuie sa le execute conform prezentelor conditii generale.

6.3. Sellerul garanteaza ca este autorizat in mod legal sa dispuna de aceste Produse prevazute in prezentul Contract si ca a obtinut si va pastra valabilitatea tuturor licentelor si/sau autorizatiilor necesare, ca a intocmit/ a obtinut si va pastra toate documentele impuse de lege in acest sens (inclusiv de la producatorul Produselor, daca este cazul), in continutul, formatul si pe durata prevazute de lege, sub sanctiunile prevazute in orice act normativ aplicabil, contractul de fulfillment si/sau in prezentele conditii generale ale contractului.  

6.4. Sellerul garanteaza comercializarea si livrarea Produselor in conformitate cu toate Reglementarile aplicabile si in mod special cu prevederile legale referitoare la productia, circulatia si comercializarea produselor nealimentare si alimentare, dupa caz, inclusiv prevederile referitoare la protectia consumatorului, comertul electronic precum si cele aplicabile contractelor la distanta. 

6.5. Frisbo declara ca este proprietarul Aplicatiei Frisbo si, in urma acceptarii de catre Seller a Prezentelor Conditii Generale si semnarii contractului de fulfillment cu Frisbo , va pune la dispozitia Sellerului spatiu pe aceasta platforma pentru depozitarea Produselor sale.

6.6. Sellerul accepta faptul ca Frisbo poate oferi aceleasi servicii prin Platforma Frisbo concurentilor sai directi, sau poate oferi aceleasi servicii pentru entitati juridice ce comercializeaza produse identice sau similare cu Produsele Sellerului sau de alta natura.

 

 1. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA

7.1. Sellerul declara si garanteaza ca detine drepturile de proprietate intelectuala necesare comercializarii Produselor si isi asuma intreaga raspundere pentru promovarea si punerea pe piata a acestora si este singurul raspunzator in cazul in care se invoca incalcarea vreunui drept de proprietate intelectuala sau orice alt drept al unui tert in legatura cu Produsele respective. 

7.2. Sellerul ia act de faptul ca accesul la Aplicatia Frisbo, nu va constitui in niciun caz un transfer al proprietatii asupra acestora, nici a codurilor lor sursa, nici a oricaror drepturi derivate aferente acestor instrumente IT. Toate drepturile de proprietate intelectuala aferente acestora si tuturor modificarilor si/sau actualizarilor acestor instrumente la o data ulterioara, inclusiv dezvoltarea legata de Aplicatie, iar de la crearea lor, oricare dintre si toate drepturile de proprietate intelectuala derivate dintr-o lucrare, un echipament sau o inventie efectuata/elaborata de Frisbo asupra acestor instrumente IT, este si va ramane proprietatea exclusiva a Frisbo. Frisbo acorda Sellerului un drept de folosinta nonexclusiva a acestor instrumente IT pe durata raporturilor contractuale. De asemenea, tehnologia si know-how-ul, brevetate sau nu, incorporate in serviciile oferite de Frisbo, raman proprietatea exclusiva a Frisbo. 

7.3. In cazul in care Frisbo primeste o sesizare / notificare din partea unui tert / alt seller cu privire la o posibila incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala de catre Seller, Frisbo va avea dreptul de a Bloca Produsele depozitate pana la clarificarea situatiei mentionate in sesizare / notificare, fara a putea fi tinut responsabil pentru eventuale prejudicii sau nerealizarea unor venituri previzionate. Pana la clarificarea situatiei, Sellerul se obliga sa nu intreprinda nicio actiune cu privire la Produsele care fac obiectul sesizarii / notificarii. 

 

 1. CONFIDENTIALITATEA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Confidentialitatea:

8.1.1. Partile isi asuma responsabilitatea de a nu divulga in orice moment, atat pe durata valabilitatii Contractului, cat si dupa incetarea valabilitatii acestuia, orice informatii de natura secreta sau confidentiala (ex. toate informatiile, in forma tangibila sau intangibila, de natura profesionala, comerciala, tehnica, financiara ori de alta natura, care sunt create, dezvoltate, primite, adunate sau folosite in cursul sau in legatura cu activitatea Partilor, inclusiv, dar fara a se limita la, informatii aferente identitatii afiliatilor, partenerilor comerciali, consultantilor, angajatilor partilor, incluzand in continuare, dar fara a se limita la, conditii de comert, metode de afaceri, planuri corporative, sisteme de management, finante, cristalizarea unor noi oportunitati de afaceri sau proiecte de cercetare si dezvoltare ale partilor sau ale partenerilor comerciali ai afiliatilor Partilor, costuri, intelegeri contractuale, cercetari de piata, drepturi de proprietate intelectuala detinute sau folosite, infrastructura IT, politica de promovare, propuneri de dezvoltare si extindere ale activitatii partilor sau orice alte aspecte care au legatura cu promovarea sau vanzarea oricaror produse sau servicii trecute, prezente sau viitoare ale partilor sau ale afiliatilor sau partenerilor comerciali ai Partilor, incluzand, fara a se limta la informatii si planuri cu privire la vanzari, cote de piata si statistici cu privire la preturi, planuri de marketing, rapoarte de cercetare de piata, tehnici de vanzare, liste de preturi, preturi de cumparare, structura reducerilor si a discounturilor, materiale promotionale si de publicitate, numele, adresele, numerele de telefon si numele de contact ale Clientilor si ale potentialilor Clienti si ale furnizorilor si ale potentialilor furnizori ai partilor sau afiliatilor si partenerii comerciali ai partilor, natura activitatii lor, formule de comert, procese, inventii, desene, know- how, descoperiri si informatii tehnice cu privire la crearea, producerea sau furnizarea oricaror produse sau servicii trecute, prezente sau viitoare ale partilor sau ale afiliatilor si partenerilor comerciali ai Partilo), in sensul ca Partile se obliga sa:

 1. pastreze stricta confidentialitate si sa nu divulge sau sa nu permita divulgarea catre orice persoana a oricarei informatii confidentiale; 
 2. nu foloseasca nicio informatie confidentiala decat in scopul indeplinirii obligatiilor sale conform prezentului Contract si in nici un alt scop, si sa nu permita folosirea oricarei informatii confidentiale de catre orice terta persoana decat cu aprobarea scrisa a celorlalte Parti.

8.1.2.In caz de incalcare a clauzei de confidentialitate, Partea in culpa va fi obligata sa plateasca daune-interese care sa acopere valoarea prejudiciului cauzat celeilalte Parti.

8.1.3. Prevederile de mai sus nu se vor aplica daca si in masura in care sunt informatii cu privire la care Partile convin in scris ca nu au un caracter confidential si/sau informatiile confidentiale trebuie dezvaluite conform legii sau reglementarilor aplicabile si/sau a fost dispusa de o autoritate competenta; in aceste circumstante, imediat ce apare o solicitare in acest sens, Partea care dezvaluie trebuie sa informeze cealalta Parte si sa ia toate masurile rezonabile pentru a coopera cu cealalta Parte in actiunile pe care aceasta le considera necesare pentru protejarea intereselor sale. In orice caz, divulgarea se va referi numai la acea parte din informatiile confidentiale in mod strict necesara a fi divulgata, iar Partile vor coopera in privinta datei si continutului divulgarii si se vor asigura ca persoanele carora informatiile le sunt divulgate cunosc natura confidentiala a acestora si continua sa o respecte;

Prelucrarea datelor cu caracter personal:

8.2.1 Datele cu Caracter Personal care urmează să fie prelucrate de Frisbo (ce are calitatea de  Împuternicit in relatia cu Sellerul, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date) in numele si pentru Seller (ce are calitate de Operator conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date) vor fi procesate in concordanta cu prevederile capitolului dedicat din conditiile generale.

 

 1. NOTIFICARI 

9.1. Orice comunicare, notificare sau avizare adresata de una dintre Parti catre celelalte Parti este valabil indeplinita daca va fi transmisa prin cel putin una dintre urmatoarele modalitati (i) personal, (ii) prin curier, (iii) prin posta electronica - e-mail sau (iv) prin posta cu confirmare de primire, la adresele din preambulul contractului de fulfillment incheiat de parti.

9.2. Daca comunicarea se trimite prin e-mail se considera primita, daca niciun mesaj de eroare sau de « out-of-office » nu a fost emis de serverul destinatarului si/sau daca exista un raport de confirmare a expeditiei, in aceeasi zi, daca a fost trimisa in zilele lucratoare, in intervalul 09:00 – 17:00 sau in ziua lucratoare imediat urmatoare daca a fost trimisa in afara acestui interval. 

9.3. Partea care isi modifica adresa postala si/sau adresa de e-mail indicate pentru comunicari, notificari sau avizari precum si persoanele de contact/reprezentatii desemnati pentru derularea prezentului Contract, va anunta imediat, in scris, celelalte Parti. De asemenea, Partile se obliga sa informeze in scris celelalte Parti, de indata ce survine unul dintre urmatoarele evenimente: schimbarea datelor de identificare ale societatii, deschiderea unei proceduri de dizolvare, lichidare, insolventa, reorganizare judiciara ori voluntara si/sau faliment inceputa de catre sau impotriva sa. 

 

 1. LEGEA APLICABILA. LITIGII 

10.1. Prezentele Conditii Generale precum si Contractul de fulfillment vor fi guvernate de legea romana si vor fi interpretate in conformitate cu aceasta. Partile vor depune toate eforturile pentru a solutiona pe cale amiabila, orice disputa decurgand din prezentele Conditii Generale, ce fac parte integranta din contractul de fulfillment semnat de Parti. In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor competente de la sediul Frisbo.

 

 1. DIVERSE

11.1. Prezentele Conditii Generale (inclusiv toate anexele sale) precum si contractul de prestari servicii de fulfillment semnat de parti (inclusiv anexele acestuia) constituie intregul acord al parților in ceea ce priveste obiectul serviciilor de fulfillment, care inlocuiesc si anuleaza toate acordurile, reprezentarile si intelegerile anterioare ale Partilor, in legatura cu obiectul acestora.

11.2. Orice modificare sau completare a Conditiilor Generale se va face in scris in format electronic, conform prevederilor prezentei clauze. Frisbo isi rezerva dreptul de a modifica oricare dintre clauzele cuprinse in Conditii Generale aferente contractului de prestari servicii de fulfillment (inclusiv anexele sale), in orice moment. Modificarile vor fi aduse la dispozitia Sellerului cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de a intra in vigoare. In cazul in care Sellerul nu va fi de acord cu modificarile propuse, Sellerul va avea posibilitatea de a denunta unilateral contractul de fulfillment si implicit Conditiile Generale, conform prevederilor Capitolului 9 din Contract “Incetarea Contractului”, iar in perioada de la receptia notificarii si pana la implinirea termenuluui de incetare unilaterala a contractului, se vor aplica conditiile generale acceptate de parti. In cazul in care Sellerul nu va denunta Conditiile General  in termenul mentionat mai sus, la expirarea termenului se va considera ca a acceptat modificarile respective. Versiunile actualizate ale oricaruia dintre documentele care fac parte din Conditiile Generale vor prevala.

11.3. Partile agreeaza ca nu vor face declaratii in presa si/sau alte declaratii publice (inclusiv in mediul online) prin care sa denigreze imaginea celeilalte Parti, sub sanctiunea platii de daune interese

 

 1. Prelucrarea datelor

Prezentul capitol prevede regulile specifice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate de către Seller în calitate de Operator, prin SC Frisbo Efulfillment SA în calitate de împuternicit în conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, ca și orice legislație națională subsecventă cu privire la domeniul protecției datelor cu caracter personal (denumit în continuare ”GDPR”).

12.1. Datele cu Caracter Personal care urmează să fie prelucrate de Frisbo vor fi efectuate in calitate de  Împuternicit in relatia cu Sellerul, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, in numele si pentru Seller (ce are calitate de Operator conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date).

Operatorul este cel care stabileşte scopurile şi limitele prelucrării Datelor cu Caracter Personal efectuate în baza acestui Contract, precum și , după caz, mijloacele prin care acestea se realizează şi alte detalii de prelucrare, în funcţie de specificul prelucrării avute în vedere. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal va fi realizată în conformitate cu prezentul capitol. Datele cu Caracter Personal vor fi prelucrate numai la şi în limitele instrucțiunii trimise fie în scris, fie în format electronic de către Sellerul (ce are calitate de Operator) în limitele contractului, a conditiilor generale aplicabile contractului, adiacent fata de prezentul capitol, inclusiv cu privire la transferul de Date cu Caracter Personal către o țară terță sau organizație internațională. Dacă obligaţia de transfer îi revine Împuternicitului Frisbo în temeiul dreptului Uniunii Europene sau românesc („Legea Aplicabilă”), fără a fi necesară o astfel de instrucțiune, acesta îi va notifica Operatorului înainte ca prelucrarea să aibă loc sau cel mai târziu înainte de a efectua un transfer, dacă acesta devine impus de lege pe parcursul prelucrării, cu excepția cazului în care notificarea este interzisă potrivit unor prevederi legale de interes public.

Frisbo, in calitate de Imputernicit, va prelucra Datele cu Caracter Personal doar în limita şi de asemenea mod cum este necesar pentru a aduce la îndeplinire scopul prelucrării, astfel cum este prevăzut de capitolul relevant şi nu va procesa datele pentru alte scopuri sau în alt mod care nu este reflectat de instrucţiunile Sellerului, sau este contrar Contractului sau Legislaţiei aplicabile.

În ceea ce privește prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, Frisbo va păstra confidențialitatea Datelor, în mod special în legătură cu toate informațiile obținute pe baza rezultatelor prelucrării, cu excepţia dezvăluirilor făcute în urma primirii unei autorizaţii scrise din partea Sellerului.

În conformitate legislatia aplicabila in materie şi ţinând cont de stadiul actual al tehnologiei, precum și de riscul cu grade variate de probabilitate și severitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, Pentru a evalua nivelul adecvat de protecție, trebuie luate în considerare, în mod special, riscurile asociate prelucrării, precum: - distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la astfel de date cu caracter personal - în mod neintenționat sau ilegal. În special, Operatorul va implementa măsurile tehnice și organizatorice convenite în anexa relevantă in propria sa societate.

În cazul în care se face o revendicare împotriva Operatorului, datorata de scopurile şi limitele prelucrării Datelor cu Caracter Personal efectuate în baza acestui Contract de catre Imputernicit pentru Operator,  din cauza unei pierderi sau pagube cauzate de activități de prelucrare care încalcă reglementările privind confidențialitatea datelor de către o Persoană Vizată, Operatorul NU poate, in nicio situatie, formula ulterior o acţiune în regres împotriva Imputerncitului pentru recuperarea părţii din despăgubiri corespunzător limitelor de răspundere agreate de Părţi.

Sellerul va despăgubi Imputencitulul Frisbo, în integralitate împotriva oricăror prejudicii materiale sau morale, directe sau indirecte, inclusiv cheltuieli judiciare şi onorarii ale avocaţilor sau sancţiuni impuse de orice autoritate competentă, ca urmare a neglijenţei, neexecutării sau executării neconforme sau cu întârziere a oricăror obligaţii prevăzute în sau derivând din prezentul Contract sau din Legea aplicabila. Sellerul va despăgubi imputernicitul Fribo cu privire la orice prejudicii de imagine sau reputaţionale, pierdere de beneficii sau profit care pot deriva din încălcarea Contractului sau a prevederilor Legii Aplicabile în legătură cu executarea acestui Contract.

12.2. Termeni

În cuprinsul acestui capitol termenii folosiți vor fi interpretați în conformitate cu GDPR, iar acolo unde este cazul, termenii folosiți vor avea definițiile stipulate de art. 4 din GDPR.

12.3. Obiectul prelucrării

Obiectul prelucrării datelor personale îl reprezintă prelucrarea de către Împuternicit a datelor personale trimise de către Operator în scopul furnizării serviciilor stipulate în contractul principal de servicii Frisbo.

12.4. Date colectate

Datele personale puse la dispoziție de către Operator prelucrate în temeiul acestui contract sunt cele transmise prin intermediul următoarelor câmpuri:

 

12.4.1.  Date legate de comandă, inclusiv datele colectate prin serviciu de call-center, pot fi: 

 

societatea

 

gestiunea

 

data comanda

 

data livrare

 

referinta comanda

 
   
   

Client final - livrare

strada, numar

 

localitate

 

judet

 

tara

 

telefon

 

email

Client final - facturare

strada, numar

 

localitate

 

judet

 

tara

 

telefon

 

email

 

cui/CNP

 

cont bancar

   

descriere comanda

 

valuta

 

 

In ceea ce priveste produsele comandate, cu detaliile lor inserate în următoarele câmpuri:

 

cod cautare

denumire

descriere

categorie articol 

subcategorie

mod ambalare

tva

EAN

SKU

dimensiuni

 

lista preturi

 

proprietati

 

legaturi

 

12.4.2. Date legate de livrare

 

Client final - livrare

strada, numar

 

localitate

 

judet

 

tara

 

telefon

 

email

 

12.4.3. Date legate de facturare

 

Client final - facturare

strada, numar

 

localitate

 

judet

 

tara

 

telefon

 

email

 

cui/CNP

 

cont bancar

 

12.5. Categorii de persoane vizate

Categoriile de persoane vizate sunt clienți finali ai Sellerului, care plasează o comandă, in orice modalitate pe care Operatorul o are de vanzare. 

12.6. Instrucțiuni specifice

În temeiul contractului si ale conditiilor generale aplicabile contractului de fulfillment, Sellerul da următoarele instrucțiuni specifice Împuternicitului: 

  • Sa colecteze și să prelucreze date cu caracter personal primite de la Operator în mod direct în scopul prevăzut la art.12.8. Aceste date sunt cele specificate în articolul 12.4..
  • Orice altă instrucțiune trimisă în scris – electronic sau pe hârtie - de către Seller legată de activitățile prestate conform contractului, și pe care Împuternicitul nu o consideră contrară GDPR. 

12.7. Durata prelucrării 

Durata prelucrării datelor cu caracter personal este identică cu durata funcționării contractului principal de furnizare servicii.

 1. 8 Natura și scopul prelucrării

Natura și scopul prelucrării sunt cele stabilite de către Seller în temeiul contractului de fulfillment și anume furnizarea serviciilor Frisbo de e-fullfilment.  

12.9.  Sub-împuterniciți 

În cazul în care prelucrarea datelor Sellerului sau anumite părți are prelucrării se efectuează de către Împuternicit prin intermediul altor persoane, numite sub-împuterniciți, acesta trebuie să respecte următoarele principii:

12.9.1. În temeiul acestui articol Sellerul înțelege să autorizeze Împuternicitul Frisbo să prelucreze datele sale prin următorii sub-împuterniciți pentru următoarele activități:

 

 • pentru datele de la punctul 12.4.1.
  • TeamShare, Romania – servicii de intermediere tehnică
  • Digital Ocean, SUA – servicii de găzduire. Firma Digital Ocean este certificata în programul UE- SUA Privacy Shield.
  • Optivoice, Romania – servicii de call-center (exclusiv pentru clienții care activează acest serviciu)
 • pentru datele de la punctul 12.4..2.
  • Halele partenere Frisbo (identificate în funcție de client), România – servicii de depozitare, împachetare și pregatire in vederea livrarii, operarea retururilor de la Clientii finali
  • Curieri și Transportatori (identificate în funcție de client), România – servicii de livrare 
 • pentru datele de la punctul 12.4..3
  • Halele partenere Frisbo (identificate în funcție de client), România – servicii de depozitare, împachetare și pregatire in vederea livrarii, operarea retururilor de la Clientii finali

12.9..2. Pentru sub-împuterniciți viitori, Împuternicitul Frisbo primește o autorizare generală de a subcontracta cu orice alt furnizor din U.E., EEA sau țară cu nivel adecvat de protecție recunoscut prin decizie a Comisiei Europene, care este necesar pentru anumite părți ale procesării datelor conform contractului si care oferă un nivel de securitate adecvat, cel puțin la nivelul contractului, si a conditiilor generale, parte integranta din contractul de fulfillment.. Aceasta autorizare include obligația de informare a Sellerului, printr-un mesaj prin contul de pe site-ul Împuternicitului Frisbo sau prin email. Sellerul are posibilitatea de a formula obiecții în termen de 2 zile lucrătoare. 

12.10.. Drepturile și obligațiile Sellerului in calitate de Operator

Dreptul să primească informații de la Împuternicit sau sa verifice prin auditor mandatat dacă Împuternicitul Frisbo are și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute de GDPR; verificarea va avea loc în baza unei notificări scrise prealabile, transmisă cu cel puțin 14 zile lucrătoare înainte de efectuarea verificării;

Dreptul să primească asistență din partea Împuternicitului Frisbo, în special pentru îndeplinirea obligației sale de a răspunde cererilor persoanelor vizate cu privire la exercitarea drepturilor lor prevăzute de GDPR;

Dreptul de a face obiecțiuni cu privire la alți sub-împuterniciți conform art. 12.9.2; 

Să respecte obligațiile sale conform GDPR în calitate de Operator cu privire la datele cu caracter personal colectate sau prelucrate de Împuternicit, pe seama sa;

Obligația de a face informarea persoanelor vizate conform GDPR, inclusiv în ceea ce privește informarea cu privire la prelucrarea datelor de către Împuternicit în temeiul acestui contract;

Obligația să răspundă exclusiv de stabilirea temeiului legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ce face obiectul prezentului contract;

Obligația de a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate conform GDPR, inclusiv securizarea transferului datelor către Împuternicit;

 

Sellerul înțelege că din momentul ștergerii datelor după încheierea prestării serviciilor de către Împuternicit conform obligațiilor GDPR și a art. 12.11 datele nu mai pot fi recuperate și este întreaga responsabilitate a Sellerului să se asigure că și-a făcut o copie completă a acestora.

În toate situațiile în care Sellerul este cel care trebuie să execute o obligație, cum este, spre exemplu, informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal, Împuternicitul nu poate fi ținut de inacțiunile Sellerului din sfera acelei obligații.

12.11. Drepturile și obligațiile Împuternicitului Frisbo:

Obligația să informeze de îndată, în cazul în care, în opinia Împuternicitului, o instrucțiune încalcă GDPR și/sau altă dispoziție legală privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Obligația să asigure securitatea datelor cu caracter personal prelucrate în numele Selleruluii în conformitate cu art 32 din GDPR și cu prevederile din prezentul capitol;  

Obligația de a informa Sellerul fără întârzieri nejustificate de o încălcare a securității datelor personale ale Sellerul pe parcursul prelucrării realizate de către Împuternicit; 

Obligația de a asista Sellerul cu toate informațiile necesare în vederea notificării, dacă este cazul, către Autoritatea competentă pentru încălcarea securității datelor, dar fără a se substitui Sellerul în obligația sa de notificare;

Obligația de a acorda asistență Sellerului să asigure respectarea obligațiilor prevăzute la articolele 32-36 din GDPR;

Obligația de a asista Operator pentru soluționarea cererilor persoanelor vizate sau de a transmite Operatorului orice cerere primită de la persoanele vizate, în legătură cu datele personale care au fost colectate și prelucrate de Împuternicit, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la primirea acesteia. Această asistența nu se aplică în situația în care Sellerul are deja în instrumentele tehnice furnizate de către Împuternicit posibilitatea de a soluționa direct cererea persoanei vizate (de ex. Dreptul la acces – unde Sellerul are deja toate informațiile cu privire la ce date colectează);

Obligația să nu transmită date cu caracter personal și/sau informații confidențiale, ce pot fi date cu caracter personal, despre care a luat cunoștință în timpul executării contractului;

Obligația să asigure instruirea personalului autorizat să prelucreze datele cu caracter personal, cu privire la confidențialitatea acestor date;

Obligația să includă obligații de confidențialitate către angajați și sub-împuterniciți; 

Dreptul să dezvăluie anumite date cu caracter personal la solicitarea unei autorității, instituții publice sau instanțe judecătorești, ori a unui alt terț autorizat potrivit legislației, în virtutea unei obligații legale sau a unei alte condiții prevăzute de legislație.

Dreptul de a recruta sub-împuterniciți conform prezentului capitol sau în situația în care a primit aprobare din partea Operatorului;

Dreptul la acoperirea costurilor generate de asigurarea asistenței Operatorului în situațiile prevăzute de GDPR, dacă acestea depășesc costul lunar al serviciilor prestate de către Împuternicit.

Dreptul de a folosi informații statistice anonimizate ca urmare a activităților prestate ca urmare a contractului sau a întregii sale activități.

Obligația de a șterge toate datele colectate ca urmare a acestui contract în calitate de Împuternicit în termen de maxim 3-6 luni de la încetarea contractului dintre cele două părți. In situatia in care se solicita in mod expres stergerea datelor de indata de catre o persoana vizata Imputernicitul se va conforma acestei doleante in conformitate cu cerintele exprese din legea aplicabila

Împuternicitul nu poate stabili scopuri sau mijloace de prelucrare a datelor cu caracter personal, acestea fiind stabilite exclusiv de către Operator.

12.12 Securitatea prelucrării

12.12.1. Împuternicitul trebuie să îndeplinească măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura măsurile adecvate de securitate raportate la risc, conforme cu bunele practici în industrie. În stabilirea nivelului adecvat de securitate, Împuternicitul Frisbo trebuie să ia în considerare stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, ca și riscurile care apar ca urmare a prelucrării, în special cu privire la cele care pot duce care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

Aceste măsuri sunt centralizate în cadrul Politicii interne de securitate, care poate fi pusa de dispoziție la cerere. 

12.12.2. În mod voluntar, Împuternicitul poate trimite rezumatele concluziilor auditorilor de securitate (după ștergerea informațiilor comerciale sau confidențiale) realizate periodic către Operator pentru a demonstra activitățile sale continue pe acest subiect.

12.13. Limitarea răspunderii

Sellerul este de acord să exonereze Împuternicitul Frisbo de orice răspundere pentru pagubele ce ar putea decurge din: 

-nerespectarea contractului din cauza unor evenimente ce excedă oricărei răspunderi a Împuternicitului;

-respectarea instrucțiunilor Operatorului sau nerespectarea instrucțiunilor Operatorului justificată în prealabil printr-o notificare referitoare la nelegalitatea ei;

-lipsa sau vicierea acordului persoanelor vizate sau a utilizării unui temei legal greșit de către Operator;

-nerespectarea contractului din cauza unor acțiuni ale Operatorului.

12.14. Delimitarea răspunderii 

Sellerul și Împuternicitul Frisbo își delimitează responsabilitățile cu privire la asigurarea protecției datelor cu caracter personal (de exemplu asigurarea confidențialității sau a securității prelucrării), în funcție de accesul și controlul efectiv exercitat asupra datelor, atât din punct de vedere contractual, cât și tehnic 1. Prevederi finale.

Sellerul garanteaza ca a luat la cunostinta toate conditiile generale aferente contractului de prestari servicii de fulfillment in vederea indeplinirii obligatiilor sale. Sellerul confirma faptul ca aceste conditii reflecta in mod deplin intreaga sa vointa si ca le va respecta in indeplinirea obligatiilor sale, intelegand si agreend ca aceste conditii generale fac parte integranta din contractual semnat de parti. 

Semnarea contractului include cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prevederilor conditiilor generale aferente contractului de fulfillment.